Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 1-36 [จบ] [จีน]
อู๋เสีย (เจิงซุ่นซี) ได้รับม้วนเทปปริศนาที่ถูกส่งมาจากสถานพักฟื้นโกลมุด เมื่อไปถึงเขาก็ได้พบกับสหายเก่าอย่าง จางฉี่หลิง (เซียวอวี่เหลียง) รวมถึงบันทึกของทีมสำรวจที่กล่าวถึงเรื่องราวของปริศนาขั้วสุดท้าย อู๋เสียจึงร่วมมือกับ อาหนิง (ฮาหนี่เคอจื่อ) นายแว่นดำ (หลิวอวี่หนิง) เซี่ยอี่เฉิน (หลิวอวี้หาน) และหวังพ่างจื่อ (เฉิงฟางซวี่) ในการเดินทางไปยัง ถ่ามู่ถัว เมืองผีกลางสายฝน ตามเบาะแสที่ได้จากบันทึก เมื่อสมาชิกสามเหลี่ยมเหล็กกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง การผจญภัยฝ่ามหันตภัยเพื่อไขปริศนาขั้วสุดท้ายจึงเริ่มขึ้น!
ตอนของ "Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 1-36 [จบ]"

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 01

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 02

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 03

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 04

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 05

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 06

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 07

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 08

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 09

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 10

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 11

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 12

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 13

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 14

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 15

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 16

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 17

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 18

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 19

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 20

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 21

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 22

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 23

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 24

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 25

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 26

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 27

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 28

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 29

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 30

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 31

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 32

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 33

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 34

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 35

Ultimate Note ปริศนาลับขั้วสุดท้าย (2020) ซับไทย ตอนที่ 36 [จบ]

กำลังโหลด...