Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 1-48 [จบ] [จีน]
หยางมี่ เฉินเหว่ยถิง สวีไคเฉิ่ง เฉินเสี่ยวอวิ๋น หวังเซิน หยวนอวี่เซวียน บนแผ่นดินจิ่วโจวอันกว้างใหญ่ ราชวงศ์เจิงได้พยายามตามหาไข่มุกวิเศษที่มาจากน้ำตาของเงือก จนเป็นเหตุทำให้เกิดการสังหารหมู่ขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไห่ซื่อ เด็กสาวที่อาศัยในหมู่บ้านชาวประมงติดริมทะเลต้องสูญเสียพ่อแม่ไป ในขณะที่ไห่ซื่ออยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต เธอได้รับความช่วยเหลือจากฟางจู ผู้มีอำนาจบารมีแห่งต้าเจิง ไห่ซื่อต้องแต่งตัวเป็นชายและกลายเป็นลูกศิษย์ของฟางจู เวลานี้เอง จูจงซวี่จักรพรรดิหนุ่มแห่งต้าเจิง กำลังหมดอาลัยตายอยากเนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในราชสำนัก ไห่ซื่อถูกสั่งให้เป็นทหารคุ้มกันจักรพรรดิจูจงซวี่ แต่กลับทำให้จูจงซวี่สนใจในตัวเธอขึ้นมา และค่อย ๆ เกิดความรู้สึกดี ๆ กับไห่ซื่อ แต่ตัวไห่ซื่อเองกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากเกิดจะอธิบายกับฟางจู และนี่เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่วับซ้อนระหว่างพวกเขาทั้งสามคน ความวุ่นวายในราชสำนักจะเป็นอุปสรรคต่อความรักของพวกเขาหรือไม่ สุดท้ายแล้วรักสามเส้านี้จะลงเอยเช่นไร โปรดรอติดตาม
ตอนของ "Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 1-48 [จบ]"

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 01

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 02

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 03

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 04

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 05

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 06

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 07

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 08

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 09

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 10

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 11

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 12

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 13

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 14

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 15

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 16

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 17

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 18

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 19

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 20

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 21

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 22

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 23

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 24

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 25

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 26

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 27

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 28

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 29

Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (2021) ซับไทย ตอนที่ 30 (จบ)

กำลังโหลด...