จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 1-60 [จบ] [จีน]
เมื่อทรราช เข้ายึดครองเมือง สิ่งที่จะยุติทุกอย่างลงได้ คือ ยอดศาสตรา ทั้งสอง ยอดขุนผลแห่งแค้วน จ๊กก๊ก ชะตากรรมของบ้านเมือง เค้าจะปกป้องให้จงได้ พบหลนเกิงซิน จาก ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ และยุนอา แห่งวง Girl Generation ในซีรี่ย์จัน ฟร์อมยักษ์ แห่งปี จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long ) ปลายยุคตงฮั่น บ้านเมืองระส่ำระสาย ตั๋งโต๊ะโจรแผ่นดินฉวยโอกาสตั้งตนเป็นใหญ่ครอบงำราชสำนัก สร้างความวุ่นวายไปทั่ว ก่อนที่ ฮั่นเส้าตี้ หลิวเปี้ยน ถูกตั๋งโต๊ะปลงพระชนม์ ทรงประทานกระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้จ้าวอันและหลี่ฉวนสององครักษ์ โดยตรัสว่ากระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองนี้ กระบี่อิงฟ้า เป็นกระบี่ที่เล่าปังใช้ฆ่างูสร้างชาติบ้านเมือง โค่นฉินทำลายล้างฉู่ สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมา กระบี่ชิงกัง เป็นกระบี่ที่กวางอู่ตี้หลิวซิ่วใช้ในศึกสงคราม ปกปักรักษาบ้านเมือง
ตอนของ "จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 1-60 [จบ]"

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 01

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 02

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 03

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 04

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 05

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 06

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 07

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 08

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 09

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 10

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 11

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 12

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 13

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 14

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 15

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 16

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 17

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 18

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 19

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 20

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 21

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 22

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 23

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 24

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 25

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 26

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 27

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 28

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 29

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 30

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 31

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 32

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 33

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 34

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 35

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 36

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 37

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 38

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 39

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 40

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 41

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 42

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 43

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 44

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 45

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 46

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 47

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 48

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 49

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 50

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 51

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 52

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 53

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 54

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 55

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 56

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 57

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 58

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 59

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Hero Zhao Zi Long (พากษ์ไทย) ตอนที่ 60 [จบ]

กำลังโหลด...