Novoland: The Castle in the Sky วิหค นครา พากย์ไทย ตอนที่ 1-20 (จบ) [เกาหลี]

ละคร "วิหค นครา (Novoland: The Castle in the Sky)" นำเสนอเรื่องราวของโลกสมมุติยุคโบราณที่มีชื่อว่า "จิ่วโจว" (Novoland) ซึ่งในยุคนั้นมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายเผ่าพันธุ์ โดยละครเน้นนำเสนอเรื่องราวของสองชนเผ่าคือ "ชนเผ่าเหริน" (มนุษย์) ซึ่งมีประชากรมากที่สุด กับ "ชนเผ่าอวี่"(มนุษย์มีปีก) ซึ่งเร้นกายอยู่บนยอดเขากูเซ่อ เนื่องจากชนชั้นสูงเผ่าอวี่สามารถกางปีกบินได้จึงได้รับการยกย่องเสมือนเป็นเทพ ขณะเดียวกันก็เป็นที่อิจฉาของชนเผ่าอื่นๆ หลังชนเผ่าเหรินและชนเผ่าอวี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติมานานนับศตวรรษ กลับมีคนบางกลุ่มต้องการเป็นใหญ่หมายครอบครองแผ่นดินทั้งหมด จึงแอบพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงอย่างลับๆ และนั่นก็ทำให้สงครามระหว่างสองชนเผ่าใกล้ปะทุขึ้นเต็มที

ตอนของ "Novoland: The Castle in the Sky วิหค นครา พากย์ไทย ตอนที่ 1-20 (จบ)"

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 01

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 02

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 03

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 04

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 05

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 06

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 07

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 08

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 09

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 10

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 11

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 12

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 13

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 14

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 15

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 16

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 17

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 18

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 19

วิหค นครา Novoland: The Castle in the Sky ตอนที่ 20 (จบ)

กำลังโหลด...