Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1-5 (จบ) [ญี่ปุ่น]

เรื่องราวของไดมอน มิจิโกะ (โยเนะคุระ เรียวโกะ) แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่กำลังสูญเสียอำนาจและ ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากสภาพการทำงานที่หนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้องลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึงไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอันเฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

ตอนของ "Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1-5 (จบ)"

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 01-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 01-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 01-3

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 02-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 02-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 03-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 03-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 04-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 04-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 05-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 05-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 06-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 06-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 07-1

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 07-2

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 1 ตอน 08 (จบภาค1)

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 01

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 02

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 03

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 04

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 05

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 06

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 07

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 08

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 09

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 2 ตอน 10 (จบภาค 2)

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 01

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 02

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 03

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 04

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 05

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 06

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 07

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 08

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 09

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 10

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 3 ตอน 11 (จบภาค 3 )

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 01

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 02

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 03

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 04

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 05

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 06

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 07

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 08

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 09

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 10

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 4 ตอน 11 (จบภาค 4)

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 01

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 02

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 03

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 04

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 05

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 06

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 07

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 08

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 09

Doctor X Season 1-5 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ซับไทย ภาค 5 ตอน 10 (จบภาค 5)

กำลังโหลด...