The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 1-55 (จบ) [จีน]

ตู๋กูครองแผ่นดิน คือคำทำนายของสามพี่น้องตระกูลตู๋กู ทั้งสามล้วนเป็นสาวงามที่เพียบพร้อมไปทุกสิ่ง ตู๋กูปันลั่ว พี่สาวคนโตยอมสละรักแท้เพื่อไขว้คว้าอำนาจ, ตู๋กูมั่นถัว ทิ้งคู่หมั้นหนีไปแต่งงานเพื่อลาภยศ ส่วนตู๋กูเจียหลัวน้องคนสุดท้องต้องแต่งงานการเมืองกับอดีตคู่หมั้นของพี่สาว ทั้งสามพี่น้องต่างต้องมาลงศึกในสงครามชิงบัลลังก์เพื่อทำให้คำทำนายเป็นจริง

ตอนของ "The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 1-55 (จบ)"

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 01

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 02

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 03

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 04

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 05

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 06

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 07

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 08

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 09

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 10

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 11

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 12

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 13

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 14

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 15

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 16

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 17

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 18

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 19

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 20

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 21

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 22

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 23

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 24

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 25

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 26

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 27

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 28

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 29

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 30

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 31

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 32

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 33

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 34

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 35

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 36

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 37

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 38

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 39

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 40

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 41

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 42

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 43

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 44

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 45

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 46

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 47

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 48

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 49

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 50

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 51

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 52

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 53

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 54

The Legend of Dugu ตำนานสกุลตู๋กู พากย์ไทย ตอนที่ 55 (จบ)

กำลังโหลด...